Apspriedīs "Kurzemītes" kvartāla publiskās ārtelpas attīstības koncepciju

30/01/2019

Pirmdien, 4. februārī, plkst. 17.00 V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolā, Piltenes ielā 25, Kuldīgā iedzīvotāji, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekotāji tiek aicināti uz informatīvu pasākumu – daudzstāvu daudzdzīvokļu māju pagalmu mikrorajona starp Dzintaru, Parka, Lapegļu un Piltenes ielām jeb tā saucamā “Kurzemītes” kvartāla publiskās ārtelpas attīstības koncepcijas apspriešanu.

Koncepcijas izstrādātājs SIA “ZALA LANDSCAPE ARCHITECTURE” iepazīstinās ar priekšlikumu transporta plūsmai, stāvvietu, apgaismojuma izvietojumam, bērnu rotaļu, atpūtas, sporta un apstādījumu zonām, ņemot vērā esošo un plānoto arhitektonisko, funkcionālo un inženiertehniskās apgādes situāciju un iedzīvotāju aptaujas anketu rezultātus.

Kuldīgas novada Būvvaldes vadītāja Jana Jākobsone pastāstīja, ka būvvaldē laika gaitā saņemti dažādi ierosinājumi par auto stāvvietu, gājēju celiņu un apgaismojuma ierīkošanu dažādos daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmos, kā arī par teritoriju apsaimniekošanu kopumā. “Nonācām pie secinājuma, ka ir nepieciešami kopēji risinājumi daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kvartāliem. Sākam ar tā saucamo “Kurzemītes” jeb Gaismas ielas kvartālu, jo no šī kvartāla mājām saņemts visvairāk ierosinājumu,” skaidro J. Jākobsone.

Iepirkumā noskaidrots, ka šī kvartāla labiekārtošanas koncepciju izstrādās ainavu arhitektes Lindas Zaļās vadītais uzņēmums. Koncepcijas izstrādātājiem jāizvērtē automašīnu, velobraucēju un gājēju plūsma un jāizstrādā kopēji risinājumi brauktuvju, autostāvvietu, gājēju celiņu iekārtojumam, jārisina jautājums par bērnu rotaļu un atpūtas zonām, apstādījumiem, apgaismojumu un atkritumu savākšanas novietnēm.

Koncepcijas izstrādātāja kopā ar kolēģiem kvartālu vispirms apsekoja dabā. Tā kā L. Zaļā ir pārliecināta, ka pareizos risinājumus var izstrādāt tikai ciešā sadarbībā ar iedzīvotājiem, turklāt uzklausot visu vecuma grupu iedzīvotāju viedokļus, sadarbībā ar māju vecākajiem paskastītēs nogādāja aptaujas anketas, ar kuru palīdzību tika uzzināti iedzīvotāju viedokļi. Aptaujas anketu bija iespējams aizpildīt arī tiešsaistē pašvaldības mājas lapā WWW.KULDIGA.LV.

Foto: R.Sotaks