Apsaimniekojamo māju sapulces aprīlī

17/04/2019

Namu apsaimniekotāji informē par māju sapulcēm aprīlī Kuldīgā un Kuldīgas novada pagastos!

Kuldīgā: 
17. aprīlī, 18.00, notiks mājas sapulce Pureņu ielā 4A. Darba kārtībā - mājas bilance, sētnieka pakalpojumi, nepieciešamie remontdarbi;

23. aprīlī, 18.00, notiks sapulce Planīcas ielā 12. Darba kārtībā – mājas apsaimniekošanas bilance, logu nomaiņas cenu piedāvājums, sētnieka pienākumi.

25. aprīlī, 18.00, notiks sapulce Vīgriežu ielā 3. Darba kārtībā - mājas apsaimniekošanas bilance, bēniņu logu nomaiņa, turpmāko remontdarbu veikšana.

Pagastos: 
17. aprīlī, 18.00, notiks mājas sapulce Kabiles pagasta “Pērlēs”. Darba kārtībā - projekta izmaksas ēkas nesošo konstrukciju nostiprināšanai.

24. aprīlī, 18.00, mājas sapulce Kurmāles pagasta “Saldeniekos 5”. Tiks runāts par skursteņa pārmūrēšanu.

25. aprīlī, 18.00, sapulce Ēdoles pagastā, Dārza ielā 2. Darba kārtībā jautājums par apsaimniekošanas maksas celšanu un mājas vecākā ievēlēšanu.

29. aprīlī, 18.00, sapulce Kurmāles pagasta “Dālderos”. Tiks pārrunātas kredīta iespējas plānotajam jumta remontam.