Atjaunos Pilsētas laukuma pulksteni

13/11/2018

Lai atjaunotu Pilsētas laukuma pulksteni, vakar to demontējām un aizvedām uz darbnīcu. Abpusējā pulksteņa viens no mehānismiem vairs nedarbojās, kā arī vizuāli laikrādis bija jau savu laiku nokalpojis. 

Agrākos laikos pulksteni uzstādīja "Latvijas hipotēku un zemes banka" un šobrīd rūpes par to uzņēmušies "Kuldīgas komunālie pakalpojumi". Pēc atjaunošanas pulksteni uzstādīsim atpakaļ esošajā vietā, lai tas rādītu kuldīdzniekiem un pilsētas viesiem pareizu laiku.

ANITA ZVINGULE