Labo grantētos ceļus Īvandē un Ēdolē

22/05/2018

SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” šonedēļ veic grantēto ceļu labošanu Kuldīgas novada Īvandes un Ēdoles pagastā.

“Kuldīgas komunālo pakalpojumu” ceļu meistaram Mārim Lagzdiņam lūdzām izskaidrot, kas uz grantētajiem ceļiem tiek darīts un kāpēc tiek darīts tieši tā.

M.Lagzdiņš, atrodoties uz grantētā ceļa Treides – Vecgravas Īvandes pagastā, stāsta: “Gadiem uz šiem ceļiem ir izveidojusies tāda situācija, ka grants-šķembu maisījums atrodas ceļa malās, kur jau apaudzis ar zāli. Šobrīd mēs to izkratām, velkam uz ceļa, atgūstot grants materiālu, jo prom vest nebūtu lietderīgi. Kā redzams, tad ceļa malās ir ļoti daudz grants maisījuma un uz šo brīdi ir atstāts ar velēnām kopā, lai izžūst. Pie nākamās greiderēšanas, šis materiāls tiks uzgreiderēts uz ceļa, izveidojot ceļa profilu. Ceļa otrā pusē var redzēt, ka ir izveidots ievalks pa kuru tecēt ūdenim.”

Savukārt Ēdoles pagastā uz ceļa Antiņi – Centra, tuvāk centram, tiek noņemts apaugums ar aizvešanu. Šajā vietā uz ceļa ir melnzeme, nav grants maisījums malās, tāpēc nolemts melnzemi aizvest prom, lai uzlabotu ceļa klātni.

Ēdoles pagastā uz ceļa Antiņi – Centrs vietām redzamas atstātas nelielas velēnas un akmeņi. M.Lagzdiņš: “Gan ceļa vidū, gan malās bija izveidojusies zaļā zona, tādēļ nācās noņemt šo apaugumu. No malām mazliet ir atgūts grants-šķembu maisījums, kurā iekšā bija arī lielāki akmeņi. Tas skaidrojams ar to, ka kādreiz izmantoja uz ceļiem dabīgo grants maisījumu. Lielākos akmeņus nolasīsim, bet velēnas paliks uz ceļa, jo tās izžūs un izzudīs.”

Jautāts, vai šāda ceļa labošanas metode ir efektīva, M.Lagzdiņš atbild, ka jā, “tas jau vairākkārt ir pierādīts, un rezultāts būs labs. Šobrīd gan tiek gaidīts arī lietus, lai irdenā ceļa grunts “sasietos” un ceļš arī vizuāli labāk izskatītos”.

Apaugums uz šiem ceļiem izveidojies ilgstošā laika periodā, tālab ik pēc četriem, pieciem gadiem šādi darbi būtu nepieciešami.

Ceļu labošanas darbi vēl nav pabeigti, jo nākamajā greiderēšanas reizē izžuvušās velēnas ceļa malās tiks vilktas uz centru – ceļa vidu. “Viss ir procesā, tas nenotiek vienā dienā, tas būs ilgtermiņā, bet ceļu uzlabojumi būs,” saka M.Lagzdiņš.

ANITAS ZVINGULES teksts, foto, video