Salabots autoceļš Cēlāji Padures pagastā

19/03/2018

Kuldīgas novada Padures pagastā divās vietās esam salabojuši autoceļu Cēlāji, pavasara plūdu izskalotās vietas aizberot ar speciāli sagatavotu grants maisījumu.

Darbus veica Ielu un laukumu apsaimniekošanas daļas darbinieki. Daļas vadītājs Gatis Ozols pastāstīja, ka izskaloto bedru aizbēršana ar grants maisījumu ir pagaidu risinājums, jo, lai nākotnē novērstu ceļa izskalojumus, nepieciešams veikt papildus darbus.