Par izmaiņām atkritumu izvešanā un rēķinu saņemšanā

17/01/2018

SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” (KKP) aicina privātmāju un citu dzīvojamo māju, kuru apsaimniekotājs nav KKP, iedzīvotājus pārskatīt sadzīves atkritumu izvešanas biežumu un rēķinu saņemšanas veidu.

Rēķini papīra formātā būs par maksu

No šā gada 1. marta rēķinu piegāde papīra formātā būs par maksu – 0,96 eiro par rēķinu.  Bez maksas rēķinus var saņemt elektroniski. Lai saņemtu rēķinus elektroniski, jānosūta uz e-pastu kkp@kuldiga.lv: atkritumu izvešanas adresi, savu vārdu un uzvārdu, kā arī e-pasta adresi rēķinu saņemšanai.

Jāpārskata sadzīves atkritumu izvešanas biežums

Maksu par atkritumiem par katru grafikā noteikto atkritumu izvešanas reizi sāks aprēķināt, kad Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija būs apstiprinājusi grozījumus Kuldīgas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 2011/23 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Kuldīgas novadā”. Pagaidām izmaiņas apstiprinātas Kuldīgas novada Domes sēdē. Nav zināms, cik ilgs laiks būs nepieciešams ministrijai grozījumu apstiprināšanai. Sadzīves atkritumu izvešanas biežumu iedzīvotājiem jāpārskata, jo līdz šim lielākā daļa cilvēku izvešanu bija pieteikusi biežāk, nekā sakrājies pilns konteiners. Atkritumu izvešanas mašīna brauca kā paredzēts grafikā, bet daudzreiz atkritumu nebija. Atkritumu izvešanas grafiku var mainīt, zvanot pa tālruni 63322380.

Jāraksta iesniegums par šķiroto atkritumu izvešanu

SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” mājaslapā www.kkp.lv, sadaļā “Iesniegumi”, privātmāju iedzīvotājiem pieejama iesnieguma veidlapa, kas jāaizpilda, lai arī turpmāk tiktu nodrošināta šķiroto atkritumu izvešana, kas būs kā papildpakalpojums esošā atkritumu apsaimniekošanas līguma ietvaros. Aizpildītu iesniegumu iesniedzot SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” birojā Pilsētas laukumā 2, 216. kabinetā vai atsūtot pa e-pastu kkp@kuldiga.lv, klients garantē rēķinu apmaksu par šķiroto atkritumu transportēšanu. Tarifs par šķiroto atkritumu transportēšanu ir 2,21 eiro par 240 litru konteineru. Šķiroto atkritumu pieteikšana paliek nemainīga, to veic pa tālruni 63322380.

Atgādinām, ka no 2018. gada 1. janvāra ir ieviestas izmaiņas šķiroto atkritumu savākšanā – šķiroto atkritumu konteineri no privātmājām tiek izvesti tikai no privātmājām Kuldīgas pilsētā līdz apbraucamajam ceļam. No privātmājām dārziņos, Priedainē un Mežvaldē, šķirotie atkritumi vairs netiek izvesti, tas saistīts ar nelielo klientu skaitu un smagajām mašīnām nepiemērotajiem ceļiem. Bez maksas šķirotos atkritumus var nodot Dārzniecības ielā 9, Kuldīgā.

Šis paziņojums neattiecas uz privātmāju iedzīvotājiem, kuri jau ir uzrakstījuši un iesnieguši iesniegumu par šķiroto atkritumu izvešanu kā papildpakalpojumu esošā atkritumu apsaimniekošanas līguma ietvaros.

Par priekšapmaksas maisiem sadzīves atkritumiem

Melnie atkritumu maisi vairs netiek izsniegti. Tā vietā uzņēmums piedāvā bez maksas piegādāt sadzīves atkritumu konteineru vai arī iedzīvotāji Pilsētas laukumā 2, 216. kabinetā, var iegādāties oranžos priekšapmaksas atkritumu maisus (100 litru maiss maksā 1,74 eiro).

Neskaidrību gadījumā jāzvana pa tālruni 63322380 vai 63321963.

 

ANITA ZVINGULE, “Kuldīgas komunālo pakalpojumu” sabiedrisko attiecību vadītāja