Iepirkums par ēkas Baznīcas ielā 9, Kuldīgā, fasādes atjaunošanu

15/01/2018

SIA „Kuldīgas komunālie pakalpojumi” izsludina iepirkumu Nr. KKP/2018/2 „Būvprojekta “Administratīvās ēkas Baznīcas ielā 9, Kuldīgā fasādes atjaunošana” izstrāde”. 

Vairāk lasiet sadaļā IEPIRKUMI.