Atklāj jauno katlumāju Priedainē

20/02/2018

SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” valdes priekšsēdētājs Pēteris Gobzemis un Ielu un laukumu apsaimniekošanas daļas vadītājs Gatis Ozols piektdien, 16. februārī, piedalījās Priedaines jaunās katlumājas svinīgajā atklāšanas pasākumā.

SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” jaunajai Priedaines katlumājai būvēja pievedceļus. P.Gobzemis dāvanā SIA “Kuldīgas siltumtīkli” pasniedza simbolisku koka pagali ar gravējumu “Lai vienmēr būtu silti!”.

“Priedaines katlumājas būvniecība uzņēmumam “Kuldīgas siltumtīkli” bija liels izaicinājums – īsā laikā uzbūvēt katlumāju ar pēc iespējas mazāku finansējumu, spītējot nemitīgām lietavām. Prieks, ka pilnīgi tukšā vietā esam radījuši jaunu katlumāju, kas nodrošina siltumu Priedaines iedzīvotājiem. Paldies “Kuldīgas siltumtīklu” komandai un Kuldīgas novada pašvaldībai, kas uzticēja siltuma nodrošināšanas funkciju veikt “Kuldīgas siltumtīkliem” un sniedza galvojumu aizņēmumam, lai varētu šo ēku uzbūvēt. Paldies SIA “Centrs”, kas bija atsaucīgi un palīdzēja risināt visus jautājumus,” teica SIA “Kuldīgas siltumtīkli” valdes priekšsēdētājs Artis Roberts.

Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa atklāšanas pasākumā pateicās visiem, kuri piedalījās katlumājas tapšanā un uzsvēra, ka galvenie ieguvēji ir Priedaines iedzīvotāji un uzņēmēji, kuri turpmāk saņems centralizēto siltumu. Tā kā katlumāja tiek kurināta ar šķeldu, tas nozīmē, ka tās darbība ir balstīta uz atjaunojamiem energoresursiem. “Dzīvojam un domājam zaļi, būvējot šāda veida katlumāju. Lai viss darbojas kā pulksteņa mehānisms!” vēlēja I.Bērziņa.

Svinīgajā pasākumā pateicības par ieguldījumu Priedaines katlumājas būvniecībā tika pasniegtas – SIA "Kurzemes Jumti", SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi", SIA "KCE", SIA "AGB Serviss", SIA "3D Birojs", SIA "BaltLine Globe" un katlumājai blakus esošā veikala īpašniekam Gatim Rozenfeldam, kurš izrādīja pretimnākšanu un būvniecības laikā ļāva izmantot uzņēmuma infrastruktūru.

Priedaines katlumājā uzstādītā siltuma ražošanas iekārta ir ražota Saldus novada Druvā, uzņēmumā “AGB Serviss”. Valdes priekšsēdētājs Aivars Bundzens uzteica “Kuldīgas siltumtīklus”, ka projekta īstenošanas laikā darbs ritēja ļoti plānveidīgi ar lielu izpratni par procesiem. “Darba apjoms īso termiņu dēļ šķita neiespējamā misija. Tukšā vietā, māla bedrē ir tapusi mūsdienīga katlumāja, lai iedzīvotāji saņemtu centralizēto siltumapgādi. Jaunajā katlumājā darbojas šķeldas katls ar jaudu 1,5 megavati,” pauda A.Bundzens.

“Ledus ir sakustējies, un man ir mierīga sirds par iedzīvotājiem, kuri turpmāk būs nodrošināti ar siltumu. Jāturpina labi iesāktais – jāmaina trases un jāsiltina daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, tādējādi uzlabojot energoefektivitāti Priedainē,” uzsvēra Kurmāles pagasta pārvaldes vadītāja Dace Gūtmane.

Katlumājas darbība ir pilnībā automatizēta. Tās darbība tiek kontrolēta ar elektronisku vadības sistēmu. Projekta kopējās izmaksas ir ap 500 tūkstošiem eiro. Katlumājas būvniecībai Valsts kasē uz 20 gadiem ņemts aizdevums.

Atgādinām, ka iepriekš apkuri Priedainē nodrošināja SIA “Centrs”, kas vērsās Kuldīgas novada Domē ar lūgumu turpmāk pašvaldībai nodrošināt pakalpojuma sniegšanu, jo uzņēmēja rīcībā esošā infrastruktūra bija nolietojusies un tās atjaunošanai nebija pietiekamu resursu. Kuldīgas novada pašvaldība lēma apkures pakalpojumu Priedainē turpmāk sniegt SIA “Kuldīgas siltumtīkli”.

Pārņemot siltumapgādes nodrošināšanu un izvērtējot esošo situāciju, SIA “Kuldīgas siltumtīkli” secināja, ka atjaunot esošo katlumāju, kas atradās aptuveni kilometra attālumā no pirmā patērētāja, nebūs izdevīgi, tādēļ katlumājas būvniecībai meklēta jauna teritorija, kas atrastos tuvāk siltuma lietotājiem, lai novērstu siltuma zudumus un radītu kompaktu siltuma ražošanas vietu. No trīs iespējamajiem variantiem izvēlēta zeme aiz veikala, starp privātmājām un daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām “Atmodas”, “Virši” un “Ābeļkalni”. Tā kā jaunā katlumāja atrodas pa vidu starp siltuma saņēmējiem, tas nākotnē dos iespēju samazināt siltuma zudumus, slēdzot nevajadzīgos siltumtrases posmus un izbūvējot jaunas trases.

ANITA ZVINGULE