Svarīgākais par atkritumu savākšanu Kuldīgas novadā

16/02/2018

Esam apkopojuši svarīgāko informāciju par atkritumu savākšanu Kuldīgas novadā, kas ietver jaunos sadzīves atkritumu izcenojumus, šķiroto atkritumu izcenojumus, minimālo nododamo sadzīves atkritumu daudzumu gadā, sadzīves atkritumu izvešanas grafiku saskaņošanu un maksu par papīra formāta rēķinu. Svarīgi - šķirot atkritumus ir izdevīgāk, nekā nešķirot!

SADZĪVES ATKRITUMU IZCENOJUMI

No 2017. gada 1. novembra:

 • Viens m3 sadzīves atkritumu – 17,35 eiro.
 • Mazizmēra konteiners (0,24 m3) – 4,16 eiro.
 • Lielizmēra konteiners (1,1 m3) – 19,09 eiro.
 • Marķētie oranžie atkritumu maisi (0,1 mjeb 100 l) – 1,74 eiro (nopērkami “Kuldīgas komunālo pakalpojumu” birojā Pilsētas laukumā 2, 216. kabinetā).

ŠĶIROTO ATKRITUMU IZVEŠANAS IZCENOJUMI

No 2018. gada 1. janvāra:

 • Šķirotie atkritumi pilsētā tiek aizvesti par maksu 2,21 eiro par vienu 240 l konteineru. Šķiroto atkritumu izvešana jāpiesaka pa tālruni 63322380.
 • Kuldīgas novada pagastu iedzīvotāji šķirotos atkritumus var izmest atkritumu šķirošanas punktos katrā pagasta centrā.
 • Daudzdzīvokļu māju masīvos Kuldīgā iedzīvotāji šķirotos atkritumus izmet konteineros atkritumu šķirošanas punktos, kas atrodas dzīvesvietas tuvumā.
 • Šķirotos atkritumus bez maksas var nodot Dārzniecības ielā 9, Kuldīgā, darba laikā: pirmdienās 8.00–18.00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās 8.00–17.00, piektdienās 8.00–16.00.

MINIMĀLAIS NODODAMAIS SADZĪVES ATKRITUMU DAUDZUMS GADĀ

No 2018. gada 1. marta spēkā stājas saistošie noteikumi par sadzīves (nešķirotajiem) atkritumiem. Tie paredz, ka:

 • Individuālā dzīvojamā mājā minimālais nododamais sadzīves atkritumu daudzums gadā ir seši 240 l konteineri vai piecpadsmit marķētie oranžie maisi.
 • Atviegloti nosacījumi atkritumu apsaimniekošanā paredzēti privātmājām, kur faktiski dzīvo viens vai divi pensionāri. Šādā gadījumā minimālais konteineru skaits ir trīs 240 l konteineri vai septiņi marķētie maisi gadā.
 • Atvieglojumu piešķiršanai personai jāraksta iesniegums SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi”. To var izdarīt “Kuldīgas komunālo pakalpojumu” birojā Pilsētas laukumā 2, 216. kabinetā vai elektroniski – atsūtot e-pastu kkp@kuldiga.lv, vai aizpildot elektronisko iesnieguma formu http://www.kkp.lv/iesniegumi/. Pēc iesnieguma saņemšanas, mēneša laikā, pa iesniegumā norādīto tālruņa numuru ar klientu sazināsies Atkritumu apsaimniekošanas daļas dispečere, lai saskaņotu sadzīves atkritumu izvešanas biežumu jeb grafiku.

SADZĪVES ATKRITUMU IZVEŠANAS GRAFIKA SASKAŅOŠANA

 • Iedzīvotāji aicināti pārskatīt sadzīves atkritumu izvešanas biežumu, jo līdz šim lielākā daļa cilvēku izvešanu bija pieteikuši biežāk, nekā sakrājies pilns konteiners. Atkritumu izvešanas grafiku var mainīt, zvanot pa tālruni 63322380.
 • Ja sadzīves atkritumu konteiners līdz grafikā paredzētajai izvešanas reizei nav piepildīts un to izvest nevajag, jāsazinās ar dispečeri pa tālruni 63322380. Pretējā gadījumā atkritumu izvešana notiks kā paredzēta iepriekš noteiktajā grafikā un maksa tiks aprēķināta kā par pilnu konteineru neatkarīgi no tā, vai konteiners būs izstums izvešanai, vai nē.

MAKSA PAR PAPĪRA FORMĀTA RĒĶINU

 • No 2018. gada 1. marta rēķinu piegāde papīra formātā būs par maksu – 0,96 eiro par rēķinu. Bez maksas rēķinus var saņemt elektroniski. Lai saņemtu rēķinus elektroniski, jānosūta uz e-pastu: kkp@kuldiga.lv atkritumu izvešanas adrese, vārds un uzvārds, kā arī e-pasta adrese rēķinu saņemšanai.

atkritumi L 2018

ANITA ZVINGULE