Kalna ielā jauna ceļa zīme – apstāties aizliegts

09/02/2018

Kuldīgā, Kalna ielā, SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” darbinieki uzstādījuši ceļa zīmi Nr. 326 “Apstāties aizliegts”.

Jaunās ceļa zīmes darbības zona ir no Kalna ielas sākumposma līdz iebrauktuvei Kalna ielas 3 pagalmā.

Kuldīgas novada Domes Transporta komisija, izskatot Kuldīgas novada Sporta skolas ierosinājumu, lēmusi par šādas zīmes nepieciešamību, jo Kalna ielas sākumposmā nebija ceļa zīme, kas ierobežotu vai aizliegtu autotransporta apstāšanos vai stāvēšanu. Kopš Kuldīgas novada Sporta skolas sporta kompleksa-baseina atvēršanas ir pieaugusi transporta intensitāte uz Kalna ielas, kā arī uz ielas vienā pusē tiek novietotas stāvēšanai automašīnas, radot grūtības satiksmei pa Kalna ielu. Tādēļ komisija atbalstījusi šādas ceļa zīmes uzstādīšanu.

ANITA ZVINGULE