Iztīrīti grāvji

07/02/2018

SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” darbinieki iztīrījuši vairākus grāvjus Kuldīgā, tādējādi uzlabojot lietusūdens novadīšanu no ceļa braucamās daļas, informē Ielu un laukumu apsaimniekošanas daļas vadītājs Gatis Ozols.

Grāvji iztīrīti Alejas ielā, posmā no Smilgu līdz Meža ielai, Meža ielā, posmā no Alejas līdz Krasta ielai, un Krasta ielā – 30 metru garumā no Meža ielas virzienā uz Smilšu alu pusi.

Pelču alejā, ceļa labajā pusē, izrakts jauns grāvis, bet Pelču ielā abās ceļa pusēs izrakti jauni grāvji, kuri bija laika gaitā aizauguši.

ANITA ZVINGULE