Par ūdens skaitītāju maiņu

07/02/2018

SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" veic ūdens skaitītāju uzstādīšanu un plombēšanu. Ja jums nepieciešams veikt ūdens skaitītāja maiņu, zvaniet un piesakiet to pa tālruni 63321968.

Ar pakalpojumu cenrādi varat iepazīties mūsu mājaslapā, sadaļā "Pakalpojumi".

ANITA ZVINGULE