Novērtē tilta stāvokli

03/08/2018

Vakar speciālisti no SIA "Projekts 3", pēc SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" kā tilta apsaimniekotāja pasūtījuma, veica Kuldīgas vēsturiskā ķieģeļu tilta apsekošanu, novērtējot un izpētot tilta fasādi un velves, tā vizuālo un tehnisko stāvokli. 

Tilta galvenā inspekcija tiek veikta reizi piecos gados, pēc kuras top ziņojums - atskaite par tilta esošo stāvokli.

Kuldīgas ķieģeļu tilts pār Ventu ir viens no Kuldīgas simboliem. Kopš 1998. gada tas ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis. Tilts ir trešais garākais ķieģeļu tilts Eiropā un otrs vecākais ķieģeļu velvju tilts Latvijā. Ķieģeļu tilts pār Ventu kalpo kopš 1874. gada un to projektējis Oto Dīce. Tas ir būvēts pēc 19. gadsimta ceļu standartiem. 164 m garais septiņu laidumu ķieģeļu mūra loka tilts uz laukakmeņu balstiem bija ne tikai lielākais un greznākais Latvijas teritorijā, bet arī viens no modernākajiem Eiropā. Par sasniegumiem tiltu būvē tolaik nepārprotami liecināja tilta platums, kas bija pietiekams, lai pa to vienlaikus varētu virzīties divas viena otrai pretī braucošas karietes.

Pirmā pasaules kara laikā 1915. gadā divus tilta laidumus labajā krastā iznīcināja. 1926. gadā tie tika atjaunoti dzelzsbetonā.

1958. gadā tilta akmens bruģis tika pārklāts ar asfaltu.

Jau 20. gadsimta 90. gadu beigās Kuldīgas velvju tiltam pār Ventu bija nepieciešama apjomīga restaurācija. 2007. gada augustā pēc Kuldīgas pilsētas Domes pasūtījuma tika uzsākti restaurācijas darbi. Pēc saskaņotā projekta tika veikta tilta nestspējas nostiprinošo būvkonstrukciju un inženierkomunikāciju rekonstrukcija, kā arī daļēji atjaunota tilta ārējā apdare. 2008. gada 28. augustā pēc vairāk nekā gadu ilgas restaurācijas tilts tika oficiāli atklāts.