Šķiroto atkritumu konteinerā jāmet tikai stikls, papīrs, plastmasa, metāls

16/04/2018

“Kļūst aizvien vairāk to iedzīvotāju, kuri godprātīgi šķiro atkritumus un šķiroto atkritumu konteinerā izmet tīrus, sausus un tikai otrreizējai pārstrādei nododamus atkritumus. Paldies šiem iedzīvotājiem!” saka SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” Tehniskās bāzes un atkritumu apsaimniekošanas daļas vadītājs Kaspars Poriķis.

Taču vēl aizvien ir gadījumi, kad šķiroto atkritumu konteinerā tiek samesti organiskie atkritumi, būvgruži, suņu izkārnījumi, dzīvnieku līķi un citas neiedomājamas lietas. SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” darbinieki, pirms savākt šķiroto atkritumu konteineru, pārliecinās vai tajā samests atbilstošs saturs. Ja tas neatbilst šķirotajiem atkritumiem, tad konteiners tiek izvests kā sadzīves atkritumi. Tādēļ KKP darbiniekiem nereti arī šķirotos atkritumu konteinerus nākas izbērt pie sadzīves atkritumiem un savākt ar vienu mašīnu.

“Taču šāda šķiroto atkritumu apsaimniekošana nav izdevīga ne iedzīvotājiem, ne uzņēmumam. Vēlreiz paldies iedzīvotājiem, kuri rūpīgi šķiro atkritumus, un aicinu tos iedzīvotājus, kas šo labo praksi neievēro, attiekties pret atkritumu šķirošanu atbildīgi!” pauž K.Poriķis.

Privātmāju šķirotajiem atkritumu konteineriem tiek uzlīmētas arī informatīvas uzlīmes, kas vēsta, ka šķiroto atkritumu konteinerā bijis neatbilstošs saturs un šādi atkritumi uzskatāmi par sadzīves atkritumiem. KKP darbinieki uzsākuši arī fotografēt šķiroto atkritumu konteineru saturu, lai īpašniekiem pierādītu, ka šķiroto atkritumu konteinerā bijuši samesti sadzīves atkritumi.

Atgādinām, ka, šķirot atkritumus, mājsaimniecībām ir finansiāli izdevīgāk. Piemēram, 240 litru konteinera izvešana ar šķirotajiem atkritumiem maksā 2,21 eiro, bet tikpat liela konteinera ar sadzīves atkritumiem savākšana maksā 4,16 eiro.

ANITA ZVINGULE