Par grantēto ielu un ceļu greiderēšanu

11/04/2018

Iestājoties atbilstošiem laika apstākļiem, SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” Ielu un laukumu apsaimniekošanas daļas darbinieki veic grantēto ielu Kuldīgas pilsētā un grantēto ceļu Kuldīgas novada Īvandes, Ēdoles un Padures pagastā greiderēšanu.

Ielu un laukumu apsaimniekošanas daļas vadītājs Gatis Ozols pastāstīja, ka pārmitrinātajos grantētajos ceļa posmos pagastos tiek veikta ceļa braucamās daļas planēšana jeb līdzināšana, apzināti sadzenot dubļus uz malām un veidojot gar malām valni. Tādējādi pagaidām, kamēr ceļi vēl ir ļoti mitri, tiek nodrošināta komfortabla braukšana. Savukārt kad sastumtie dubļi ceļa malās izžūs, tiks veikta ceļa profilēšana. G.Ozols teica, ka ceļa profilēšanu plānots veikt maija mēnesī.

Šodien tiek greiderētas ielas Kuldīgas pilsētas Pārventā, līdz nedēļas beigām plānots nogreiderēt visas grantētās ielas pilsētā. Savukārt rīt tiks uzsākta grantēto ceļu braucamās daļas līdzināšana Īvandē un Ēdolē.

ANITA ZVINGULE