Informācija pagastu iedzīvotājiem par atkritumu šķirošanu

12/04/2018

SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” informē, ka katrā Kuldīgas novada pagastā ir izveidots šķiroto atkritumu savākšanas punkts vai punkti, kuros ikviens pagasta iedzīvotājs bez maksas var izmest šķirotos atkritumus.

Daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem pagastos, pie kuru ēkām izvietoti šķiroto atkritumu savākšanas punkti, darām zināmu, ka šķirotos atkritumus bez maksas šajos punktos drīkst izmest ikviens pagasta iedzīvotājs. Tas saistīts ar to, ka pagastos katrai viensētai netiek piedāvāta iespēja savā privātmājā atsevišķi šķirot atkritumus.

Šķiroto atkritumu savākšanas punkti Kuldīgas novada pagastos atrodas šādās vietās:

Rumbas pagastā ir 6 punkti – Mežvaldē Maņģenes ielā pie daudzdzīvokļu mājām, Maņģenes ielā pie garāžām, Ciema ielā, Ventas ciemā pie daudzdzīvokļu mājām, Novadniekos Nākotnes ielā pie bijušā pasta un pie “Krācēm”;

Rendas pagastā atrodas 2 punkti – Rendā pie garāžām un pie mājām “Dzelmeņi”;

Kabiles pagastā 1 punkts – pie daudzdzīvokļu mājas “Cerības”;

Vārmes pagastā 3 punkti – pie kafejnīcas “Kārlis”, pie daudzdzīvokļu māju katlumājas un veikala “Vārpiņa”;

Pelču pagastā 6 punkti – Pelčos pie daudzdzīvokļu mājām, pie mājām “Tērces”/ “Pārslas”, pie “Sarmām”, Ābeļciemā uz galvenās ielas un Kurzemītes dārziņos pie afišu stenda;

Snēpeles pagastā 2 punkti – Snēpelē pie ambulances un pie daudzdzīvokļu mājām;

Laidu pagastā 4 punkti – Laidos pie daudzdzīvokļu mājām, Sermītē pie mājām “Saulstari”/“Pīlādzītis”, Valtaiķos pie mājas “Amantas” un pie Tautas nama;

Turlavas pagastā 5 punkti – Ķikuros Ezera ielā un pie “Kraujām”, Turlavā pie daudzdzīvokļu mājām, pie mājām “Šeputas” un pie veikala “Žagatas”;

Gudenieku pagastā 2 punkti – Gudeniekos pie mājām “Pīlādži”/“Upītes”, Basos pie pasta;

Ēdoles pagastā 2 punkti – Ēdolē Dārza ielā un pie pagastmājas;

Īvandes pagastā 1 punkts – Īvandē pie muižas;

Padures pagastā 4 punkti – Padurē pie daudzdzīvokļu mājām, Deksnē pie skolas un pie ēkas “Zelmeņi”, Ķimalē pie “Šalkām”;

Kurmāles pagastā 5 punkti – Priedainēm pie ēkām “Bangas” un “Priedes”, Vilgālē pie ēkām “Saldenieki’, “Kalnarotas” un “Dālderi”.

Jāpiebilst, ka Kuldīgas pilsētā šķirotos atkritumus bez maksas var nodot SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” Atkritumu apsaimniekošanas daļā Dārzniecības ielā 9.

ANITA ZVINGULE