Iesniegti pieteikumi konkursā par ēku restaurāciju un konservāciju

31/10/2017

SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” kā ēku apsaimniekotājs iesniedzis vairākus pieteikumus Kuldīgas novada pašvaldības izsludinātajā konkursā “Valsts nozīmes kultūras pieminekļa “Kuldīgas pilsētas vēsturiskais centrs” teritorijā esošo ēku, kā arī Kuldīgas novadā esošu Latvijas valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā ietverto ēku restaurācija un konservācija”. 

Ēkai Dzirnavu ielā 14 nepieciešama ielas fasādes ārdurvju izgatavošana un nomaiņa. Kopējās projekta izmaksas – 1654 eiro.

Kalna ielā 2 nepieciešams ēkas fasādes remonts. Kopējās projekta izmaksas – 7890,29 eiro.

Liepājas ielā 43 jāatjauno ēkas jumts. Pieteikums iesniegts par šīs daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jumta austrumu puses atjaunošanu, kas ietver māla kārniņu un jumta kores atjaunošanu, skārda jumta ieklāšanu un detaļu izgatavošanu un uzstādīšanu, jaunu vēja dēļu, dekoratīvo dēļu uzstādīšanu un skursteņa galu pārmūrēšanu. Kopējās projekta izmaksas – 13 214,08 eiro.

Policijas ielā 8 jārestaurē ielas fasādes durvis, kuras šobrīd ir ļoti sliktā tehniskā stāvoklī. Kopējās projekta izmaksas – 2051,63 eiro.

Savukārt daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Baznīcas ielā 10 jāremontē skursteņi, kas ietver trīs bojāto dūmkanālu demontāžu un dakstiņu demontāžu ap skursteņiem, ieskaitot skārda iesegumu. Kopējās projekta izmaksas – 7953,44 eiro.

Daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai 1905. gada ielā 19 nepieciešams veikt jumta seguma maiņu, kā arī ūdens tekņu un noteku montāžu. Kopējās projekta izmaksas ir 9259,13 eiro.

Šajā konkursā Kuldīgas novada pašvaldība piešķir līdzfinansējumu līdz 50% no kopējās izmaksu tāmes, bet ne vairāk kā 10 000 eiro nesošo konstrukciju renovācijai un ne vairāk kā 5000 eiro citos nolikumā minētajos gadījumos, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

Attēlā: Ēkai Kalna ielā 2 nepieciešams ēkas fasādes remonts.

ANITA ZVINGULE