Valsts probācijas dienests izsaka pateicību SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi"

27/11/2017

Valsts probācijas dienesta vadītājs Mihails Papsujevičs izteicis pateicību SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Tehniskās bāzes un atkritumu apsaimniekošanas daļas vadītājam Kasparam Poriķim par nozīmīgu ieguldījumu Valsts probācijas dienesta attīstībā. 

Šogad SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" strādājušas ap 30 personu, kurām piemērots piespiedu darbs soda izpildei. Attēlā ar pateicību - SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" valdes priekšsēdētājs Pēteris Gobzemis.

ANITA ZVINGULE