21.02
2019

Namu apsaimniekotāji informē par māju sapulcēm!

Policijas ielā 4, Kuldīgā, sapulce notiks trešdien, 27. februārī, 18.00. Lemjamie jautājumi – šķūņa demontāža, pagalma labiekārtošana, skursteņu apsekošana un labošana.
Dzirnavu ielā 8, Kuldīgā, sapulce notiks trešdien, 6. martā, 18.00. Lemjamie jautājumi – mājas pirmsavārijas stāvokļa novēršana un veicamie remontdarbi.

21.02
2019

Ar pašvaldības līdzfinansējumu īstenos vairākus projektus

Arī 2019. gadā Kuldīgas novada pašvaldība nodrošinās līdzfinansējumu konkursos “Valsts nozīmes kultūras pieminekļa “Kuldīgas pilsētas vēsturiskais centrs” teritorijā esošo ēku, kā arī Kuldīgas novadā esošu Latvijas valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā ietverto ēku restaurācija un konservācija” un “Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošana Kuldīgas novadā” atbalstītajiem projektiem.

19.02
2019

Apmaksājot rēķinu, jānorāda līguma identifikators

Cienījamie, klienti! Apmaksājot mūsu rēķinus, lūdzu obligāti norādiet līguma identifikatoru (pievienotajā attēlā ar sarkanu iezīmētas vietas, kur varat redzēt līguma identifikatoru).

19.02
2019

Skolēni iepazīst mūsu uzņēmumu

SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" darba specifiku šodien izzināja V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas 7. klases skolēni kopā ar klases audzinātāju Ritu Bidzāni un matemātikas skolotāju Guntu Jankovsku.

11.02
2019

Cenu aptauja par dzīvokļa remontu

SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" izsludina cenu aptauju par dzīvokļa remontu Piltenes ielā 28-49, Kuldīgā.

07.02
2019

Mājas Ventspils ielā 31 dzīvokļu īpašnieku sapulce - 14. februārī

14. februārī 18.00 notiks daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ventspils ielā 31, Kuldīgā, dzīvokļu īpašnieku kopības sapulce. Sapulces aktuālie jautājumi: dūmvadu stāvoklis, dūmvadu oderēšana un pagalma labiekārtošana.

07.02
2019

Sodīs par nepiedalīšanos pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu savākšanā

Lai Kuldīgas novadā mazinātu to mājsaimniecību skaitu, kas neslēdz līgumu ar SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” par pašvaldības organizēto sadzīves atkritumu savākšanu, no 2019. gada 1. marta Kuldīgas novada pašvaldības policija uzsāks soda sankciju piemērošanu.

07.02
2019

Piedāvājam nomāt - īrēt brīvās telpas

SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" iznomā - izīrē vairākas brīvas telpas Kuldīgā - Dzirnavu ielā 18, Pilsētas laukumā 4 un Baznīcas ielā 9.

01.02
2019

Piedāvājam darbu ēku celtniekam

Uzņēmums SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi”, reģ. nr. 56103000221, paplašinoties Būvniecības un remonta daļai, piedāvā darbu ēku celtniekam.

31.01
2019

Seminārs par daudzdzīvokļu māju renovāciju

13. februārī, Kuldīgas Mākslas namā, 1905. gada ielā 6, notiks seminārs "Daudzdzīvokļu māju renovācija. Kvalitatīva būvniecība un Eiropas Savienības fondu piesaiste". Sākums pulksten 17.30.